04. 6650 7805 Monday - Jul 23, 2018

Tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng Trường Đại học Vinh


Cuộc thi thiết kế logo đại học Vinh

Thực hiện Kế hoạch số: 2899/KH-ĐHV, ngày 4 tháng 9 năm 2014 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 – 2014), Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu trưng của Trường Đại học Vinh như sau:             I.

Thực hiện Kế hoạch số: 2899/KH-ĐHV, ngày 4 tháng 9 năm 2014 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 – 2014), Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu trưng của Trường Đại học Vinh như sau:

            I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

1. Là hoạt động thiết thực phục vụ cho hoạt động tuyên truyền, quảng bá lâu dài về hình ảnh của Nhà trường trong xã hội, được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 – 2014).

2. Thu hút sự quan tâm tham gia và khả năng sáng tạo nghệ thuật của các nhà sáng tác, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên để sáng tác biểu trưng tuyên truyền trực quan đẹp, nội dung sâu sắc, có tính cổ động cao cho Nhà trường trong giai đoạn mới.

3. Thông qua cuộc thi tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên về lịch sử, truyền thống vẻ vang 55 năm xây dựng và phát triển của Trường, đặc biệt là trong thời kỳ tăng tốc xây dựng và phát triển Nhà trường thành trường đại học trọng điểm Quốc gia.

            II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên của Trường Đại học Vinh.

2. Các nghệ sỹ sáng tác chuyên nghiệp.

(Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo không được phép dự thi).

 

            IV. QUY ĐỊNH VỀ TÁC PHẨM DỰ THI

            1. Quy định chung:

– Tác phẩm dự thi phải thể hiện được lịch sử, truyền thống vẻ vang 55 năm xây dựng và phát triển, về thành tích, vài trò của Nhà trường đối với sự nghiệp giáo dục của đất nước, về bước phát triển tương lai trở thành trường trọng điểm quốc gia của Nhà trường.

– Các tác phẩm dự thi (biểu trưng) phải là những sáng tác mới, chưa được sử dụng, chưa được công bố hoặc được công bố kể từ thời điểm bắt đầu phát động cuộc thi nhưng chưa tham gia bất kỳ cuộc thi nào trong và ngoài nước. Không hạn chế số lượng tác phẩm tham gia dự thi.

– Tác giả phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối với tác phẩm của mình, đảm bảo không có tranh chấp bản quyền. Nếu các tác phẩm được trao giải vi phạm pháp luật bản quyền, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo sẽ xem xét thu hồi giải thưởng và thông báo rộng rãi.

– Ban Tổ chức không trả lại các tác phẩm tham dự cuộc thi trong bất kỳ trường hợp nào và được toàn quyền sử dụng các tác phẩm đạt giải để phục vụ các hoạt động của Trường Đại học Vinh.

            2. Quy cách và hình thức trình bày:

– Các tác phẩm biểu trưng dự thi phải gửi kèm theo một bản thuyết mình ngắn gọn, súc tích, trình bày trên một mặt của khổ giấy A4, cỡ chữ 13. Tác phẩm kèm theo 01 CD lưu bản gốc thiết kế theo đúng kích thước.

– Hình thức sáng tạo, đơn giản, mang tính khả thi trong thi công. Chú ý đến phương án có thể thu nhỏ (để làm phù hiệu đeo) và dễ thể hiện trên nhiều chất liệu như: đồng, nhôm, gỗ, thủy tinh, pha lê…

– Tác phẩm dự thi được vẽ trên giấy trắng dày, cứng, khổ A4 hoặc các phần mềm đồ họa (được xuất thành loại hình ảnh đồ họa kỹ thuật số định dạng .JPG) với màu tự chọn.

– Được sử dụng tối đa 4 màu.

            3. Hồ sơ, thời hạn và nơi nhận:

            – Bài dự thi ghi rõ: Tác phẩm tham dự cuộc thi sáng tác biểu trưng Trường Đại học Vinh và thông tin của tác giả: Họ, tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, điện thoại liên lạc, email.

– Thời hạn: nhận tác phẩm từ ngày ban hành kế hoạch cuộc thi đến hết ngày 30/11/2014.

– Nơi nhận: Phòng Hành chính Tổng hợp, tầng 1, nhà A1. Điện thoại: 038.3855452.

            V. GIẢI THƯỞNG

            Các giải thưởng được nhận Chứng nhận của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh và các phần thưởng.

– 01 Giải Nhất:                        30.000.000 đồng.

– 02 Giải Nhì:             20.000.000 đồng.

– 03 Giải Ba:                           10.000.000 đồng.

– 05 Giải khuyến khích:            5.000.000 đồng.

            VI. KHUNG THỜI GIAN CUỘC THI

– Ngày 8/9/2014: Ban hành kế hoạch và phát động cuộc thi.

– Ngày 8/9/2014 – 30/11/2014: Thời gian nhận tác phẩm dự thi (nếu gửi qua thư, sẽ theo dấu bưu điện trên địa chỉ nơi gửi).

– Ngày 30/11/2014 – 20/12/2014: Hội đồng giám khảo chấm và chọn ra các tác phẩm đạt giải.

– Ngày 20/12/2014 – 25/12/2014: Liên lạc với tác giả để hoàn thành thủ tục trước trao giải; yêu cầu các tác giả đạt giải ký cam kết trước pháp luật về bài dự thi không sao chép.

– Ngày 31/12/2014: Tổ chức trao giải của Cuộc thi và công bố mẫu biểu trưng mới của Trường Đại học Vinh.

            VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

– Nhà trường giao cho Phòng Hành chính Tổng hợp là đầu mối để tổ chức Cuộc thi: Xây dựng kế hoạch tổ chức và phát động Cuộc thi; Phối hợp với Hội Cựu Giáo chức, các ban liên lạc cựu học sinh, sinh viên, làm việc với các cơ quan truyền thông để triển khai Cuộc thi; Tham mưu cho Nhà trưởng thành lập Hội đồng bình chọn Cuộc thi; Tổ chức chấm và trao giải Cuộc thi.

– Phòng Kế hoạch – Tài chính tham mưu nguồn kinh phí để tổ chức Cuộc thi.

– Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên triển khai rộng rãi Cuộc thi trong cán bộ, đoàn viên, hội viên. Khuyến khích cán bộ, đoàn viên, hội viên hưởng ứng Cuộc thi.

– Các khoa đào tạo, các trường trực thuộc, các phòng, ban, trạm, trung tâm triển khai và động viên cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên tham gia Cuộc thi.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu trưng mới của Trường Đại học Vinh. Nhà trường yêu cầu các đoàn thể, các đơn vị trong toàn trường nghiêm túc triển khai để Cuộc thi đạt kết quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *