04. 6650 7805 Thursday - Jun 21, 2018

THỂ LỆ CUỘC THI: Sáng tác tiêu đề và biểu tượng Du lịch Quảng Ninh


Cuộc thi logo Quảng Ninh

Sáng tác tiêu đề và biểu tượng Du lịch Quảng Ninh 1. Mục đích : Cuộc thi sáng tác tiêu đề và biểu tượng du lịch Quảng Ninh nhằm lựa chọn tiêu đề và biểu tượng du lịch thể hiện rõ nét nhất chiến lược phát triển, sức hấp dẫn, lợi thế cạnh tranh của

Sáng tác tiêu đề và biểu tượng Du lịch Quảng Ninh

1. Mục đích : Cuộc thi sáng tác tiêu đề và biểu tượng du lịch Quảng Ninh nhằm lựa chọn tiêu đề và biểu tượng du lịch thể hiện rõ nét nhất chiến lược phát triển, sức hấp dẫn, lợi thế cạnh tranh của du lịch Quảng Ninh nhằm thu hút ngày càng nhiều khách du lịch đến với Quảng Ninh, góp phần thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch, xây dựng Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch quốc tế.

2. Thời gian: Cuộc thi thực hiện trong vòng một năm ( 12 tháng). Trong trường hợp cần thiết, BTC có thể kéo dài thời gian tổ chức cuộc thi.

3. Đối tượng dự thi: Các tổ chức, cá nhân Việt Nam trong và ngoài nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài. ( Thành viên BTC, Hội đồng nghệ thuật không được tham gia cuộc thi).

4. Yêu cầu đối với bài dự thi:

4.1. Yêu cầu chung:

+ Tác phẩm dự thi phải có tính khái quát và tính hình tượng cao, thể hiện được đặc trưng của du lịch Quảng Ninh; không mang tính kích động, phản động; không trùng lặp với bất kỳ tiêu đề, biểu tượng đã được sử dụng trong nước và trên thế giới.
+ Không hạn chế số lượng tác phẩm dự thi với mỗi tác giả, nhưng mỗi tác phẩm dự thi phải là 01 bộ hồ sơ riêng.

+ Tác phẩm dự thi có thể bao gồm đầy đủ cả biểu tượng và tiêu đề ( logo và slogan), hoặc chỉ là tiêu đề, biểu tượng.

+ Ngôn ngữ thể hiện: bằng tiếng Việt, tiếng Anh; hoặc bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh nhưng riêng rẽ.
+ Tác phẩm dự thi có thể là bản vẽ tay trên giấy, bản vẽ trên máy ( cho phép phóng to thu nhỏ tùy ý ( đối với file thiết kế, định dạng vector). Thể hiện được rõ màu trên nhiều chất liệu, trên nhiều màu nền hoặc hình ảnh, trên các loại hình sản phẩm xúc tiến du lịch khác nhau).
+ Tác phẩm dự thi sẽ bị loại khỏi cuộc thi nếu không đáp ứng quy định của Thể lệ cuộc thi.

+ Tác phẩm gửi dự thi sẽ không được trả lại.

4.2. Yêu cầu về biểu tượng ( Logo):

+ Biểu tượng cần phải độc đáo; tạo ấn tượng và cảm xúc mạnh; thu hút sự chú ý, bắt mắt; nhớ lâu.
+ Khuyến khích các tác phẩm tạo thuận lợi cho việc in ấn, phóng to, thu nhỏ, đắp nổi, gia công được trên nhiều chất liệu; thuận tiện cho việc tuyên truyền (cả về thiết kế lẫn màu sắc), sử dụng lâu dài.

4.3. Yêu cầu về tiêu đề ( Slogan):

+ Tiêu đề phải ngắn gọn, dễ nhớ, gây được ấn tượng.

+ Tiêu đề được thiết kế, thể hiện hài hòa với biểu tượng, tạo thành chỉnh thể; thể hiện bởi một trong các ngộn ngữ: tiếng Việt; bằng tiếng Anh hoặc bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh nhưng riêng rẽ trên 2 phiên bản.

4.4. Yêu cầu về quy cách thể hiện của tác phẩm:

(1) Bản vẽ tay trên giấy: quy cách kích thước trên giấy A4 không dòng kẻ, kích thước 21cmx29.7cm. logo-slogan màu được đặt giữa trang giấy, có chiều dài hoặc chiều rộng lớn nhất không quá 15cm.

(2) Bản vẽ trên máy ( File thiết kế): Yêu cầu định dạng File ảnh JPEG, độ phân giải tối thiểu 300 dpi. Quy cách như quy định với bản vẽ tay trên giấy, nhưng thêm 01 bản thu nhỏ của logo màu và logo đen trắng được đặt phía góc dưới bên phải của mẫu lớn, có chiều dài/rộng lớn nhất không quá 3cm.

(3) Bản thuyết minh: yêu cầu đánh máy, dùng font Times New Roman, cỡ chữ 14, độ dài không quá 800 chữ. Nội dung: diễn giải cụ thể về ý nghĩa của tiêu đề và biểu tượng, hướng triển khai ứng dụng hệ thống nhận diện thương hiệu, khả năng mở rộng tiêu đề – biểu tượng cho các vùng du lịch trong tỉnh hoặc dòng sản phẩm du lịch chuyên sâu – nếu có; cấu tạo; màu sắc ( mã màu CMYK); font chữ sử dụng….
( Lưu ý: Bản vẽ và bản thuyết minh ý tưởng đều phải đượng đánh mã số. Mã số tác phẩm do tác gia tự chọn và điền ở góc phải, bên trên bản vẽ mẫu và bản thuyết minh ý tưởng tác phẩm dự thi).

5. Tổ chức cuộc thi:

5.1. Vòng sơ khảo:

+ Thời gian nhận bài dự thi: Tính từ ngày phát động cuộc thi ( tháng 9/2014) đến 15/ 4/2015).

+ Kết thúc vòng sơ khảo, Ban tổ chức sẽ lựa chọn 30 -50 tác phẩm có chất lượng tốt nhất để trưng bày, triển lãm trong thời gian 15 ngày lấy ý kiến tham gia của nhân dân và các cơ quan chuyên môn. Các tác phẩm được BTC lựa chọn trưng bày, triển lãm được trả nhuận bút.

5.2. Tổ chức trưng bày, triển lãm:

+ Thời gian: Tháng 5/2105.

+ Địa điểm: Tại Bảo tàng Quảng Ninh

5.3. Vòng chung khảo:

+ Thời gian: tháng 6/2015.

+ Từ những tác phẩm được lựa chọn để trưng bày, triển lãm tại vòng sơ khảo, BTC sẽ chọn ra 10 tác phẩm được đánh giá cao nhất để đưa vào vòng chung khảo cuộc thi.

+ Các tác phẩm vào vòng chung kết sẽ cần bổ sung thêm tài liệu ghi ở điểm 8 dưới đây.

+ BTC và Hội đồng nghệ thuật chấm điểm các tác phẩm dự thi, đề xuất tác phẩm để cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, công bố Logo và Slogan Du lịch Quảng Ninh.

+ Trường hợp không chọn được giải nhất của cuộc thi, BTC có thể công bố các giải còn lại trong cơ cấu giải thưởng nói trên.

5.4. Công bố kết quả cuộc thi và trao giải: Tháng 9/2015.

6. Hồ sơ dự thi:
6.1. Nội dung hồ sơ dự thi gồm có:
+ Mẫu thiết kế tiêu đề – biểu tượng;
+ Thuyết minh ý tưởng của tiêu đề – biểu tượng.

+ Tài liệu giới thiệu về khả năng, kinh nghiệm của công ty/tổ chức/cá nhân.

6.2. Hình thức hồ sơ:

+ 01 phong bì nhỏ dán kín trong đó có các thông tin do tác giả dự thi tự ghi, gồm: họ và tên thật, nghề nghiệp, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, mã số tác phẩm dự thi do tác giả tự chọn. Tất cả tài liệu trên đựng trong bì lớn dán kín, ngoài bì ghi rõ: Dự thi sáng tác tiêu đề và biểu tượng Du lịch Quảng Ninh ( nếu là bản thiết kế vẽ tay trên giấy).

Lưu ý: Tác giả cần ghi mã số tác phẩm đăng ký dự thi phía trên cùng, bên phải bản vẽ mẫu và bản thuyết minh ý tưởng.

7. Địa chỉ tiếp nhận bài dự thi:

7.1. Bài thi gửi qua mạng Internet về địa chỉ sau: thilogodulichqn@gmail.com.

7.2. Bài dự thi vẽ tay trên giấy: gửi bưu điện ( hoặc nộp trực tiếp trong giờ hành chính) tại địa chỉ: Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Quảng Ninh, nhà C27 khu Công viên quốc tế Hoàng Gia, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ( Điện thoại: (0084) 33 3 628862/ fax (0084) 333 515 822).

8. Đối với tác phẩm vào vòng chung khảo: BTC đề nghị bổ sung tài liệu, hồ sơ như sau

+ Nội dung cam kết: Mẫu phiếu cam kết được BTC đăng tải trên website: www.halongtourism.com.vn và địa chỉ trên Facbook: thilogodulichqn@gmail.com. Tác giả dự thi lấy mẫu, bổ sung thông tin, in và ký tên, gửi cho BTC.

+ Mẫu sáng tác dự thi:

Trường hợp bản vẽ tay trên giấy được chọn vào vòng chung khảo, BTC sẽ thông báo, yêu cầu tác giả chuyển sang file thiết kế trên máy đáp ứng quy định tại Thể lệ này và in trên giấy ảnh khổ A4 ( 21 x 29,7cm) với quy cách quy định tại điểm 4.4 nói trên.

Trường hợp bài thi là file thiết kế gửi qua mạng Internet: Đề nghị tác giả in trên giấy ảnh khổ A4 (21cmx29,7cm), là bản in của file jpg đã gửi qua mạng ( Kích thước A4 21cmx29,7cm, với quy cách ảnh đã quy định ở phần trên.

+ Nội dung thuyết trình về logo – slogan ( nếu có thay đổi so với bản thuyết minh ban đầu).

+ Một đĩa DVD, hoặc USB chứa tất cả file mềm sau: File thiết kế corel draw, illustrator… , file JPEG tác phẩm dự thi, file Word bản thuyết minh ý tưởng ( đối với trường hợp bài dự thi được thiết kế trên máy tính).

9. Quyền và trách nhiệm của người dự thi

9.1. Việc tác giả gửi tác phẩm dự thi coi như chấp thuận mọi quy định trong thể lệ cuộc thi. Người dự thi chịu trách nhiệm về quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định của pháp luật Việt Nam.

9.2. Các thí sinh dự thi phải tuân thủ thể lệ do Ban tổ chức cung cấp, trong đó phải bảo đảm:

+ Tiêu đề và biểu tượng dự thi không phải là đối tượng tranh chấp bản quyền tác giả.
+ Tiêu đề và biểu tượng dự thi chưa được sử dụng, chưa xuất hiện trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào ở trong và ngoài nước.
+ Trong thời gian diễn ra cuộc thi, tác giả không được sử dụng các Logo và Slogan tham gia cuộc thi này để tham dự bất kỳ cuộc thi nào khác
+ Nếu Logo và Slogan đạt giải Nhất cuộc thi này, tác giả không được sử dụng vào bất kỳ ấn phẩm truyền thông hoặc cuộc thi nào khác.

9.3. Trong trường hợp có tranh chấp bản quyền tác giả phát sinh sau khi sản phẩm thi đoạt giải được công bố, tác giả phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

9.4. Chi phí nhận giải và các khoản nộp thuế thu nhập liên quan đến giải thưởng được thực hiện theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ do tổ chức hoặc cá nhân trúng giải chi trả.

9.5. Sau buổi lễ công bố kết quả dự thi, giải thưởng sẽ được chuyển trực tiếp đến người đạt giải dựa trên thông tin người dự thi cung cấp, trong đó:

+ Tiền giải thưởng: chuyển khoản.

+ Giấy chứng nhận sẽ trao trực tiếp.

10. Quy định về quyền sở hữu đối với tác phẩm đoạt giải

10.1. Tác quyền thuộc về người dự thi.

10.2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh được sở hữu bản quyền vô thời hạn cũng như toàn quyền đăng ký sở hữu trí tuệ đối với mẫu thiết kế đạt giải.

10.3. Ban Tổ chức có quyền yêu cầu tác giả sửa đổi, bổ sung một số chi tiết tác phẩm dự thi cho phù hợp, hiệu quả hơn.

10.4. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan. Nếu phát hiện logo và slogan đạt giải vi phạm bản quyền, Ban Tổ chức có quyền tước giải thưởng, giấy chứng nhận của tác giả dự thi.

11. Ban giám khảo cuộc thi: Ban Giám khảo có từ 7 – 13 thành viên; gồm đại diện Tổng cục Du lịch và cơ quan chuyên môn thuộc Bộ VHTTDL, Sở VHTTDL Quảng Ninh, Hội văn học nghệ thuật Quảng Ninh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh, đại diện Hiệp hội Du lịch và một số chuyên gia .

12. Giải thưởng:
12.1. Giải thưởng:

– 01 giải Nhất (50 triệu đồng và giấy chứng nhận );
– 02 giải Khuyến khích ( 05 triệu đồng/ giải, cùng giấy chứng nhận).
( Trong trường hợp giải Nhất là sản phẩm của 2 tác giả, gồm tác giả logo và tác giả Slogan, thì 2 tác giả phải phối hợp với nhau để tạo thành một logo và slogan hoàn chỉnh. Tiền thưởng giành cho tác giả logo là 30.000.000đ; giành cho tác giả slogan là 20.000.000đ)
– Ban tổ chức cuộc thi tổ chức thăm vinh Hạ Long trên cùng chuyến tàu tham quan cho các tác giả đạt giải theo hành trình 08 giờ. Số lượng tối đa 02 người/ mỗi giải.

(Chú ý: Các cá nhân đạt giải tự lo phương tiện đi lại và ăn nghỉ khi tới Hạ Long để tham gia nhận giải).

12.2. Nhuận bút các tác phẩm dự thi được BTC lựa chọn trưng bày, triển lãm thực hiện theo mức được duyệt..

Thể lệ và thông tin về cuộc thi được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Sở VHTTDL Quảng Ninh tại Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh ( quangninh.gov.vn), tại website: halongtourism.com.vn và địa chỉ: thilogodulichqn@gmail.com trên Facebook.

Ban Tổ chức mong muốn nhận được sự tham gia, hưởng ứng đông đảo của các tổ chức và cá nhân để cuộc thi đạt kết quả tốt./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *