04. 6650 7805 Saturday - Jul 21, 2018

Posts Tagged: thương hiệu dẫn đầu

  • Thương hiệu hậu M&A: Nhìn từ Cùng Mua

    Thương hiệu hậu M&A: Nhìn từ Cùng Mua

    Một trong những thương vụ M&A trong lĩnh vực thương mại điện tử được nhiều người quan tâm là cuộc sáp nhập hai mô hình giảm giá – groupon đình đám đương thời: NhómMua (nhommua.com) và CùngMua (cungmua.com). Hậu M&A của thương vụ này đã diễn ra được gần 1 năm, nhưng cả hai trang