04. 6650 7805 Monday - Jul 23, 2018

Posts Tagged: Seven System Vietnam

  • 7-Eleven sắp vào Việt Nam

    7-Eleven sắp vào Việt Nam

    Việt Nam sẽ là nước thứ 18 chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn nhất thế giới có hoạt động. 7-Eleven vừa ký thỏa thuận nhượng quyền với Công ty Seven System Vietnam để mở cửa hàng tiện lợi tại đây. Đây cũng là lần đầu tiên hãng này gia nhập một thị trường tại khu