04. 6650 7805 Friday - Aug 17, 2018

Posts Tagged: sản phẩm công nghệ

  • Lời hứa thương hiệu: đừng nói, hãy làm

    Lời hứa thương hiệu: đừng nói, hãy làm

    Logo, slogan là những thứ hữu hình giúp người tiêu dùng có thể nhận biết thương hiệu, nhưng để đứng vững trong tâm trí khách hàng thương hiệu cần 1 lời hứa rõ ràng và đáng tin cậy. Ở Paris, trung tâm của nền ẩm thực thế gới, tại số 84 Avenue des Champs Elysée

  • Bphone – chọn làm số hai hay oai như số một?

    Bphone – chọn làm số hai hay oai như số một?

    Sẽ là khôn ngoan nếu Bkav lựa chọn chiến lược người số 2 (Runner-up) khi gia nhập thị trường smartphone, thay vì cố khẳng định mình là số một. Bản sắc thương hiệu thường bị ảnh hưởng bởi tính cách của người đứng đầu. Virgin phá cách như Richard Brandson, Starbucks nhân văn như Howard