04. 6650 7805 Monday - Jul 23, 2018

Posts Tagged: quảng cáo tốn kém

  • Bỏ trần quảng cáo: Được này, mất kia

    Bỏ trần quảng cáo: Được này, mất kia

    Việc sửa quy định, bỏ khống chế chi phí quảng cáo sẽ giúp doanh nghiệp giảm thời gian và công sức cân chỉnh sổ sách. Luật sửa đổi, bổ sung các luật về thuế có hiệu lực từ 1/1/2015 đã bỏ quy định về mức trần chi phí quảng cáo, khuyến mãi, tiếp tân… Các