04. 6650 7805 Saturday - Jul 21, 2018

Posts Tagged: quảng cáo online

  • Quảng cáo online sẽ vượt TV!

    Quảng cáo online sẽ vượt TV!

    “Người tiêu dùng ngày càng dành nhiều thời gian lên mạng hơn, tới năm 2016, đầu tư cho quảng cáo online sẽ dẫn đầu lĩnh vực tiếp thị…”. Trong báo cáo công bố ngày 4-11, Hãng nghiên cứu thị trường Forrester hàng đầu của Mỹ dự báo tới năm 2019, chi phí cho quảng cáo