04. 6650 7805 Monday - Jul 23, 2018

Posts Tagged: nước tăng lực red bull

  • Red Bull bồi thường vì quảng cáo láo

    Red Bull bồi thường vì quảng cáo láo

    Hãng nước tăng lực Red Bull vừa đồng ý bồi thường cho người tiêu dùng Mỹ số tiền hơn 13 triệu USD để dàn xếp vụ kiện lừa dối bằng chiến dịch quảng cáo “Red Bull sẽ cho bạn đôi cánh”. Theo Business Insider, các nguyên đơn trong vụ kiện Red Bull cáo buộc công