04. 6650 7805 Wednesday - Nov 22, 2017

Posts Tagged: New York Times

  • Amazon xử lý khủng hoảng như thế nào?

    Amazon xử lý khủng hoảng như thế nào?

    New York Times đã đăng tải câu chuyện gây sốc về môi trường làm việc vô cùng khắc nghiệt tại Amazon. Tuy nhiên, một nhân viên của Amazon đã đăng bài viết phản pháo, và bài viết này đã có sức mạnh lan tỏa hơn cả lời phản pháo của chính CEO Amazon. Hôm thứ