04. 6650 7805 Thursday - Aug 16, 2018

Posts Tagged: màn hình

  • 4 xu hướng mới của ngành bán lẻ

    4 xu hướng mới của ngành bán lẻ

    Với tốc độ phát triển của thị trường ngày nay, việc các nhà bán lẻ bắt kịp những xu hướng mới là rất quan trọng, vì đó chính là yếu tố tạo nên khác biệt trước đối thủ. Dưới đây là những xu hướng mới nhất của ngành bán lẻ, được công bố trong báo