04. 6650 7805 Thursday - Aug 16, 2018

Posts Tagged: kỹ thuật số

  • Thời của quảng cáo số

    Thời của quảng cáo số

    Kỹ thuật số đang định hình lại thế giới quảng cáo theo những chiều hướng tích cực nhất. Khi Heineken Mỹ khởi động chương trình quảng bá Desperados, một dòng bia có hương vị tequila, vào năm 2014, Hãng đã phải tung ra hai chiến dịch quảng cáo khác nhau. Ở một số bang, Heineken