04. 6650 7805 Tuesday - Feb 20, 2018

Posts Tagged: Internet of Things

  • Lời hứa thương hiệu: đừng nói, hãy làm

    Lời hứa thương hiệu: đừng nói, hãy làm

    Logo, slogan là những thứ hữu hình giúp người tiêu dùng có thể nhận biết thương hiệu, nhưng để đứng vững trong tâm trí khách hàng thương hiệu cần 1 lời hứa rõ ràng và đáng tin cậy. Ở Paris, trung tâm của nền ẩm thực thế gới, tại số 84 Avenue des Champs Elysée