04. 6650 7805 Monday - Jul 23, 2018

Posts Tagged: hiệp định thương mại

  • Đàm phán TPP chưa đạt thỏa thuận cuối cùng

    Đàm phán TPP chưa đạt thỏa thuận cuối cùng

    Cuộc họp của bộ trưởng 12 nước tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) kéo dài hơn dự kiến mà không thể giải quyết hết bất đồng. Sáng 1/8, Đại diện Thương mại Mỹ – Michael Froman cùng các nhà đàm phán của 11 nước tham gia TPP đã chủ trì buổi họp

  • Mỹ sẽ là nhà đầu tư số 1 tại VN

    Mỹ sẽ là nhà đầu tư số 1 tại VN

    Nếu như năm 2000, xuất khẩu của VN sang Mỹ mới chỉ đạt khoảng 800 triệu USD thì sau khi ký kết Hiệp định Thương mại song phương VN – Mỹ, xuất khẩu của VN đã tăng rất nhanh và kết thúc năm 2014, VN xuất khẩu sang Mỹ đạt 29,4 tỉ USD (tăng gần