04. 6650 7805 Thursday - Jun 21, 2018

Posts Tagged: Gold Long John

  • Bài học từ vụ Microsoft kiện DN Việt

    Bài học từ vụ Microsoft kiện DN Việt

    Ngày 2/7, Toàn án nhân dân tỉnh Bình Dương mở phiên tòa xử lý vụ Công ty Microsoft Việt Nam kiện Công ty TNHH Thúy Mỹ Tư Việt Nam (Trimmers) sử dụng phần mềm máy tính vi phạm bản quyền. Việc này cho thấy các nhà sản xuất đang mạnh tay với các vi phạm sở