04. 6650 7805 Saturday - Jul 21, 2018

Posts Tagged: giám đốc công ty

  • Bao bì: câu chuyện tình từ cái nhìn đầu tiên

    Bao bì: câu chuyện tình từ cái nhìn đầu tiên

    “Đa số người tiêu dùng rất coi trọng hình thức, mẫu mã sản phẩm, bao bì đóng gói và đây được coi là một trong những thách thức lớn đối với các thương hiệu”, theo ông Brian Richard – Giám đốc công ty bao bì toàn cầu MeadWestvaco Corporation (MWV). Cho dù bạn đang hoạt