04. 6650 7805 Monday - Jul 23, 2018

Posts Tagged: đàm phán tpp

  • Đàm phán TPP chưa đạt thỏa thuận cuối cùng

    Đàm phán TPP chưa đạt thỏa thuận cuối cùng

    Cuộc họp của bộ trưởng 12 nước tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) kéo dài hơn dự kiến mà không thể giải quyết hết bất đồng. Sáng 1/8, Đại diện Thương mại Mỹ – Michael Froman cùng các nhà đàm phán của 11 nước tham gia TPP đã chủ trì buổi họp