04. 6650 7805 Monday - Jul 23, 2018

Posts Tagged: cửa hàng tiện lợi

  • 7-Eleven sắp vào Việt Nam

    7-Eleven sắp vào Việt Nam

    Việt Nam sẽ là nước thứ 18 chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn nhất thế giới có hoạt động. 7-Eleven vừa ký thỏa thuận nhượng quyền với Công ty Seven System Vietnam để mở cửa hàng tiện lợi tại đây. Đây cũng là lần đầu tiên hãng này gia nhập một thị trường tại khu

  • Cửa hàng tiện lợi: Tiện nhiều, lợi còn khiêm tốn

    Cửa hàng tiện lợi: Tiện nhiều, lợi còn khiêm tốn

    Khủng hoảng tài chính và những thay đổi trong lối sống khiến các cửa hàng tiện lợi quy mô nhỏ đang dần lấy lại lợi thế so với các siêu thị. Việc mua sắm ở Anh trong những năm 1950 không phải là một điều dễ dàng. Trở lại thời điểm đó, trên những con