04. 6650 7805 Thursday - Aug 16, 2018

Posts Tagged: chiến lược lãnh đạo

  • Bí quyết lãnh đạo của một CEO 26 tuổi

    Bí quyết lãnh đạo của một CEO 26 tuổi

    Vào năm 2013, ở tuổi 24, Daniel Houghton lên nắm quyền điều hành thương hiệu mang tính biểu tượng du lịch Lonely Planet. Gần ba năm sau khi tốt nghiệp khoa Nhiếp ảnh báo chí tại trường Đại học Western Kentucky, trải qua các vị trí làm việc như: là một phóng viên ảnh, thực