Người tham dự có thể nộp hai logo trước 5h00 chiều thứ Tư, 30.6.2014. Sẽ có 3 bài cao nhất dành cho cuộc thi: Giải nhất: iPad Air và giấy chứng nhận chính thức của ĐSQ; Giải nhì: iPod Touch và giấy chứng nhận chính thức của ĐSQ; Giải ba: iPod Shuffle và giấy chứng nhận chính thức của ĐSQ.

BGK sẽ xét duyệt tất cả các logo dự thi. Logo thắng cuộc sẽ được sử dụng trong các tài liệu lễ kỷ niệm của ĐSQ và Lãnh sự quán Hoa Kỳ trong suốt năm 2015. Các nghệ sĩ có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết tại địa chỉ: hanoiac@googlegroups.com.

Nguồn: laodong.com.vn