04. 6650 7805 Sunday - Jul 22, 2018

Brand Doctor

Hồi sinh thương hiệu cũ để kiếm triệu đôla

Hồi sinh thương hiệu cũ để kiếm triệu đôla

Phục hồi một thương hiệu đã nổi tiếng trước đây sẽ giúp bạn tiết kiệm hàng triệu USD marketing và tận dụng được lượng khách hàng trung thành sẵn có. Năm ngoái, khi đang xếp hàng trong một hiệu bánh, Ellia Kassoff (Mỹ) nghe thấy người phụ nữ đứng ngay sau mình hét lên một

Domino’s Pizza: Dội nước dập tắt khủng hoảng truyền thông, thay vì im lặng chờ chết

Domino’s Pizza: Dội nước dập tắt khủng hoảng truyền thông, thay vì im lặng chờ chết

Nhìn lại các cuộc khủng hoảng truyền thông những năm qua, có thể thấy rằng việc chuẩn bị sẵn một kế hoạch truyền thông xã hội vững chắc là bất biến. Dù cho các nền tảng và kịch bản khủng hoảng có thể thay đổi, nhưng một hằng số vẫn luôn bất biến là: các


Sóng gió thương hiệu của doanh nghiệp Việt

Sóng gió thương hiệu của doanh nghiệp Việt

Không đăng ký tên miền, bị sáp nhập, tên thương hiệu ở nước ngoài bị sử dụng bởi công ty khác… là tình trạng xảy ra với nhiều doanh nghiệp Việt. Trung Nguyên được xem là đã “nổ phát súng” cho “phong trào” mất thương hiệu vì quên không đăng ký. Năm 2000, Trung Nguyên