04. 6650 7805 Thursday - Aug 16, 2018

5 tháng đầu năm, ngành nông nghiệp xuất siêu 2 tỷ đô


5 tháng đầu năm 2015, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy đạt 11,4 tỷ USD. Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 5,62 tỷ USD, giảm 7,4%, giảm mạnh nhất ở các mặt gạo và cà phê. Theo Bộ NN & PTNT, kim ngạch xuất khẩu nông

5 tháng đầu năm 2015, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy đạt 11,4 tỷ USD. Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 5,62 tỷ USD, giảm 7,4%, giảm mạnh nhất ở các mặt gạo và cà phê.

Theo Bộ NN & PTNT, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 5 ước đạt 2,37 tỷ USD, đưa giá trị xuất khẩu của ngành 5 tháng đầu năm lên 11,4 tỷ USD, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong số các mặt hàng chú ý, mặt hàng gạo 5 tháng đầu năm 2015 khối lượng xuất khẩu ước đạt 2,4 triệu tấn với giá trị 1,05 tỷ USD, giảm 11,4% về khối lượng và giảm 14,6% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Đối với mặt hàng cà phê, khối lượng xuất khẩu cà phê 5 tháng đầu năm ước đạt 578 nghìn tấn với giá trị 1,2 tỷ USD, giảm 39,4% về khối lượng và 38% về giá trị so với cùng kỳ.

Mặt hàng chè cũng có kim ngạch xuất khẩu giảm trong 5 tháng đầu năm với mức giảm 2,5% về khối lượng và giảm 0,6% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong số các mặt hàng nông sản, hạt điều là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng cả về khối lượng và giá trị. Theo đó, 5 tháng đầu năm, khối lượng hạt điều xuất khẩu đạt 117 nghìn tấn với 828 triệu USD, tăng 14,4% về khối lượng và tăng 27,3% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng theo Bộ NN & PTNT, giá trị nhập khẩu toàn ngành nông nghiệp 5 tháng đầu năm 2015 ước đạt 9,25 tỷ USD.

Như vậy, tính từ đầu năm ngành nông nghiệp đã xuất siêu 2,15 tỷ USD.

Theo Trí Thức Trẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *