04. 6650 7805 Thursday - Aug 16, 2018

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014


Theo báo cáo thường niên của hãng tư vấn thương hiệu hàng đầu InterBrand năm 2014, Apple, Google, Coca-Cola có giá trị lớn nhất thế giới, lần lượt là 118,9, 107,4 và 81,6 tỷ USD 1. Apple Giá trị thương hiệu: 118,9 tỷ USD Xếp hạng năm 2013: 1 Thay đổi trong giá trị thương

Theo báo cáo thường niên của hãng tư vấn thương hiệu hàng đầu InterBrand năm 2014, Apple, Google, Coca-Cola có giá trị lớn nhất thế giới, lần lượt là 118,9, 107,4 và 81,6 tỷ USD

1. Apple

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014 - Apple

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014
– Apple


Giá trị thương hiệu: 118,9 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 1

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +21%

2. Google

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014 - Google

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014
– Google


Giá trị thương hiệu: 107,4 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 2

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +15%

3. Coco-Cola

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014 - Coca Cola

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014
– Coca Cola


Giá trị thương hiệu: 81,6 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 3

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +3%

4. IBM

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014 - IBM

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014
– IBM


Giá trị thương hiệu: 72,2 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 4

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: -8%

5. Microsoft

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014 - Microsoft

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014
– Microsoft


Giá trị thương hiệu: 61,2 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 5

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +3%

6. General Electric

Giá trị thư

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014 - GE

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014
– GE

ơng hiệu: 45,5 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 6

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: -3%

7. Samsung

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014 - Samsung

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014
– Samsung


Giá trị thương hiệu: 45,5 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 8

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +15%

8. Toyota

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014 - Toyota

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014
– Toyota


Giá trị thương hiệu: 45,4 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 10

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +20%

9. McDonald’s

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014 - McDonald's

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014
– McDonald’s


Giá trị thương hiệu: 42,3 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 7

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +1%

10. Mercedes-Benz

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014 - Mercedes Benz

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014
– Mercedes Benz


Giá trị thương hiệu: 34,3 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 11

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +9%

11. BMW

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014 - BMW

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014
– BMW


Giá trị thương hiệu: 34,2 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 12

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +7%

12. Intel

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014 - Intel

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014
– Intel


Giá trị thương hiệu: 34,2 tỷ USD
Xếp hạng năm 2013: 9

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: -8%

13. Disney

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014 - Disney

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014
– Disney


Giá trị thương hiệu: 32,2 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 14

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +14%

14. Cisco

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014 - Cisco

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014
– Cisco


Giá trị thương hiệu: 30,9 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 13

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +6%

15. Amazon

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014 - Amazon

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014
– Amazon


Giá trị thương hiệu: 29,5 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 19

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +25%

16. Oracle

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014 - Oracle

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014
– Oracle


Giá trị thương hiệu: 25,9 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 18

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +8%

17. HP

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014 - HP

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014
– HP

Giá trị thương hiệu: 23,8 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 15

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: -8%

18. Gillette

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014 - Gillette

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014
– Gillette


Giá trị thương hiệu: 22,8 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 16

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: -9%

19. Louis Vuitton

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014 - Louis Vuitton

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014
– Louis Vuitton


Giá trị thương hiệu: 22,5 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 17

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: -9%

20. Honda

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014 - Honda

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014
– Honda


Giá trị thương hiệu: 21,7 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 20

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +17%

Theo Zing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *